Web del Prof. Dr. Antoni Vaquer Aloy

WELCOME, BIENVENIDO, WELKOM, ΥΠΟΔΟΧΉ, BENVINGUT, 欢迎, BOA VINDA, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, WILLKOMMEN, 환영, BIENVENUE, BENVENUTO, 歓迎: AQUÍ TROBARÀ LES ÚLTIMES NOTÍCIES DEL PROF. DR. ANTONI VAQUER ALOY

Llibres

 • L’usdefruit vidual abintestat en el Dret civil de Catalunya. Editorial Tibidabo – Institut d’Estudis Universitaris Josep Trueta. Barcelona, 1990. Pp: 124. ISBN: 84-86421-73-X.
 • Catàleg del Fons Jurídic de la Biblioteca del Seminari Diocesà de Lleida (s. XVI a XIX) (jointly with Carles E. Florensa i Tomàs). Institut d’Estudis Ilerdencs. Lleida, 1992. Pp: 80. ISBN: 84-87029-25-6.
 • La comunitat hereditària i les obligacions del causant. Fundació Jaume Callís. Barcelona, 1994. Pàgines: 239. ISBN: 88-88245-03-3.
 • El ofrecimiento de pago en el Código civil. Marcial Pons. Madrid, 1997. Pàgines: 175 ISBN: 84-7248-432-7.
 • “Estudi introductori” a Antoni Oliba, Comentari sobre “De actionibus” (jointly with Carlos J. Maluquer de Motes i Bernet). Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia. Barcelona, 1998. Pp: XI-XLIV. ISBN: 84-393-4532-1 (OC).
 • Santiago Espiau Espiau, Antoni Vaquer Aloy (editors). Protección de menores, acogimiento y adopción. Marcial Pons. Madrid-Barcelona, 1999. Pp: 271. ISBN: 84-7248-683-4.
 • Antoni Vaquer Aloy (ed.) et al., El dret privat del Pallars Sobirà, Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, Barcelona, 2001. Pp: 224. ISBN: 84-393-5526-2.
 • La interpretación del testamento. Cálamo, Barcelona, 2003. Pp: 130. ISBN: 84-95860-19-8. (Book Reviews)
 • Santiago Espiau Espiau, Antoni Vaquer Aloy (ed.), Bases de un derecho contractual europeo/Bases of a European Contract Law, Tirant lo Blach, Valencia, 2003. Pp: 709. ISBN: 84-8442-860-5. (Book Reviews)
 • Hector MacQueen, Antoni Vaquer, Santiago Espiau (ed.), Regional private laws and codification in Europe, Cambridge, 2003. Pp: 333. ISBN: 0-521-82836-8.
 • Antoni Vaquer Aloy, Contract law. Spain, International Encyclopaedia of Laws (vol. 40 y 41), Kluwer Law International, The Hague, 2004-2005.
 • Antoni Vaquer/Albert Lamarca (ed.), Comentaris a la nova regulació de la prescripció en el dret civil català, Barcelona: Atelier, 2005, 335 pp. I.S.B.N.:84-96354-39-3.
 • Antoni Vaquer (ed.) /La Tercera Parte de los Principios de Derecho Contractual Europeo/Principles of European Contract Law Part III/. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2005. 675 pp.. ISBN: 84-8456-297-2. (Book Reviews)
 • Sjef van Erp / Antoni Vaquer, Introduction to Spanish Patrimonial Law, Ed. Comares, Granada, 2006, 362 pp. ISBN: 84-9836-099-4. (Book Reviews)
 • Pedro del Pozo Carrascosa / Antoni Vaquer / Esteve Bosch Capdevila, Derecho Civil de Cataluña. Derechos reales, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2008, 631 pp. ISBN: 978-84-9768-514-6. (Book Reviews)
 • Antoni Vaquer (Ed.), European Private Law Beyond the Common Frame of Reference; Essays in Honour of Reinhard Zimmermann Groningen (The Netherlands): Europa Law Publishing, 2008. (Book Reviews)
 • Antoni Vaquer (Ed.), La interpretación del testamento, Editorial Reus, Madrid, 2008, 174 pp., ISBN: 978-84-290-1513-3. (Book Reviews)
 • Pedro del Pozo Carrascosa / Antoni Vaquer / Esteve Bosch Capdevila, Derecho Civil de Cataluña. Derechos reales, 2ona edició, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2009, 631 pp. ISBN: 978-84-9768-514-6. (Book Reviews)
 • Antoni Vaquer, International Encyclopaedia of Laws: Contract Law, Spain, 2ona edició, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2009.
 • Antoni Vaquer (coord.): Comentaris a la Llei de Contractes de Conreu La nova regulació de l’arrendament rústic, la parceria i la masoveria a Catalunya, Atelier Editorial, Barcelona, 2009. (Book Reviews)
 • Pedro del Pozo Carrascosa, Antoni Vaquer Aloy, Esteve Bosch Capdevila, Derecho Civil de Cataluña -Derecho de Sucesiones-, Ed. Marcial Pons, Barcelona, 2009. (Book Reviews)
 • Pedro del Pozo Carrascosa / Antoni Vaquer / Esteve Bosch Capdevila, Derecho Civil de Cataluña. Derechos reales, 3a edició, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2010, 689 pp. ISBN: 978-84-9768-828-4. (Book Reviews)
 • La armonización del derecho de obligaciones y sucesiones en el siglo XXI, Jurista Editores, Lima, 2011, 331 pp. ISBN 978-612-4066-58-0.
 • La donación en España y en la Unión Europea, Ed. Reus, Madrid, 2012, 191 pp. ISBN 9788429016901.
 • Contract Law. Spain. 3rd edition. International Encyclopaedia of Laws. Alphen aan der Rhijn: Klwer Law International, 2012, 246 pàg., ISBN 978-90-654-4941-2
 • Antoni Vaquer Aloy, Esteve Bosch Capdevila i Maria Paz Sánchez González (coords), Derecho Europeo de Contratos, Libros II y IV del Marco Común de Referencia, 2 vols, Ed. Atelier, Barcelona, 2012, 1882 pág. ; ISBN: 8492788859.
 • Albert Lamarca i Antoni Vaquer (eds): Comentari al Llibre Primer del Codi Civil de Catalunya, Disposicions Preliminars, Prescripció i Caducitat, Ed. Atelier, Barcelona, 2012, 772 pág. ISBN: 8492788873.
 • Pedro del Pozo Carrascosa / Antoni Vaquer / Esteve Bosch Capdevila, Derecho Civil de Cataluña. Derechos reales, 4a edició, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2012, 672 pp. ISBN: 9788497687300. (Book Reviews).
 • Pedro del Pozo Carrascosa / Antoni Vaquer / Esteve Bosch Capdevila, Derecho Civil de Cataluña. Derecho de sucesiones, 2a edició, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2013, 668 pp. ISBN: 9788415948124.
 • Pedro del Pozo Carrascosa / Antoni Vaquer / Esteve Bosch Capdevila, Derecho Civil de Cataluña. Derecho de familia, 1a edició, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2013, 609 pp. ISBN: 9788415948117.
 • Antoni Vaquer Aloy / Raquel Domingo Martínez, Seguro de Renta Vitalicia y la Herencia, Ed. Atelier, Barcelona, 2015, 136 pp. ISBN: 9788415690702.

This post is also available in: English, French, Spanish

 • Fototeca a l'atzar

 • Notícies recents

 • Archives

 • Adreça i Contacte

  Prof. Dr. Antoni Vaquer Aloy
  Catedràtic de Dret Civil
  Avgda. Jaume II, 73, 3.12
  Universitat de Lleida
  Facultat de Dret i Economia
  Campus de Cappont
  E-25001, Lleida

  Tel. +34 973703254
  FAX (1) +34 973703340
  FAX (2) +34 973703201

  a-vaquer[at]dpriv.udl.cat


 • Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'SitePress' does not have a method 'display_wpml_footer' in /srv/disk10/baells/www/dretcivildecatalunya.cat/vaquer/wp-includes/plugin.php on line 395